5 lipca, 2016

Okna MS – dodatkowe możliwości

Szyby MS

produkty_okna_pvc_dodatkowe_mozliwosci_szyby_firma_szyby_2

Szyby zespolone stanowią jeden z najważniejszych elementów okna.

Mają one nie tylko zapewnić odpowiednią termikę okna, ale również chronić przed hałasem , stanowić w określonych warunkach zaporę dla nieporządnych ” gości „, czy chronić przed zbyt ciekawskimi sąsiadami.

chromatech 2chromatech 2 (1)

Produkcja szyb w MS więcej niż OKNA

Dzięki najnowocześniejszej, w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej jesteśmy w stanie zaspokoić różnorodne potrzeby klientów.

PRODUKCJA SZYB Z RAMKĄ SUPER SPACER

Nasze szyby spełniają najwyższe normy izolacyjności przy najwyższym współczynniku przenikania światła.

Szyby termoizolacyjne MS

Wkład szybowy termoizolacyjny ma zapewnić jak najmniejsze straty energetyczne. Tradycyjny wkład szybowy składa się z dwóch zespolonych ze sobą ramką dystansową szyb, z których jedna pokryta jest tlenkiem srebra /zewnętrzna/. Przestrzeń pomiędzy szybami wypełniona jest gazem szlachetnym /ciężkim/. Ogranicza to konwekcje powietrza w przestrzeni międzyszybowej. Taka budowa szyby pozwala w sezonie grzewczym ograniczyć straty energii , a latem zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczenia.

Podstawowy wkład dwuszybowy MS ma współczynnik U=1,0

produkty_okna_pvc_dodatkowe_mozliwosci_szyby_ciepla_ramka_4Szyba supertermo MS  U=0,5 /opcjonalnie U=0,6/ składa się z trzech tafli szkła oddzielonych ramką dystansową. Dwie z nich /zewnętrzna i wewnętrzna/ są pokryte tlenkiem srebra, co zapewnia tak wysoki współczynnik cieplny. Obydwie komory międzyszybowe wypełnione są gazem szlachetnym.

Szyby antywłamaniowe i bezpieczne MS

Szyby takie powstają poprzez wklejenie specjalnej folii pomiędzy dwie warstwy szkła. Ilość warstw folii uzależniona jest od klasy danego wkładu szybowego. Maja one szerokie zastosowanie w obiektach szczególnie narażonych na niepożądane wtargnięcie lub też szeroko pojętych obiektach użyteczności publicznej, gdzie stosowanie tradycyjnego wkładu szybowego może narazić użytkowników na niebezpieczeństwo.

Szyby dźwiękochłonne MS

Stosowane w miejscach o podwyższonym natężeniu ruchu lub narażonych na silne oddziaływanie zewnętrznych źródeł hałasu. Generalna zasada budowy takich szyb to zastosowanie w pakiecie szybowym tafli szkła o różnej grubości i zastosowanie specjalnych gazów w przestrzeni międzyszybowej.